Kaos & kalas

 
För några veckor sen fick vi i uppdrag att genomföra workshops om studieteknik på en high school. Vi valde att basera workshopen på ett test som avser att visa vilken inlärningsstil som man främst använder sig av för att ta in information. Testet i sig är vi alla egentligen väldigt skeptiska till, men eftersom vi skulle ansvara för 130 kids fick det duga för att hålla det någorlunda simpelt. 
 
Förra torsdagen höll vi första delen av workshopen. Vi gav information om upplägget och presenterade kort konceptet med studieteknik och presenterade sedan testet. Därefter fick eleverna fylla i testet och själva rätta det. Trots att så många deltog gick allt riktigt smidigt! Vi avslutade första delen av workshoppen med att klargöra att vi skulle bjuda på mer information och tips för varje inlärningsstil vid nästa träff. Allt var frid och fröjd. 
 
Igår höll vi den andra delen. Kaos. Tanken var att dela upp gruppen i tre mindre grupper efter barnens primära inlärningsstil - auditory, visual och kinaestetic. Därefter ville vi dela med oss av våra efarenheter av olika studietekniker och uppmuntra barnen till att prata om hur dom bruka studera, och vad de skulle kunna göra annorlunda. Att dela upp 130 tonåringar i grupper, ta sig från punkt A till B och därefter uppmuntra till diskussion visade sig vara lite svårare än vi trott. Diskussionerna i smågrupper kom knappt igång och det tog oändlig tid att lyckas dela upp eleverna. Kort sagt lärde vi oss förmodligen mer än barnen, och kontentan av hela upplevelsen fick bli att det kan vara smart att hålla upplägget tydligt och enkelt i väldigt stora grupper. Så här i efterhand tänker jag att det hade varit bättre att hålla ihop gruppen och haft ett mer föreläsningsliknade upplägg för att undvika det förvirrade kaos som uppstod när vi skulle dela upp gruppen. Sen verkar det dessutom i efterhand ganska självklart att vi borde utformat upplägget efter varje grupps enskilda inlärningsstil.. Hur som helst, vi lärde oss mycket och det var kul att jobba med en sån stor grupp!
 
Efter vår traumatiska upplevelse med den misslyckade workshoppen var det dags för middag på en av skolorna. Personalen på kontoren i Kapstaden hade organierat en liten fest för att tacka alla engagerade föräldrar och lärare på skolorna i området. Barn från alla skolor hade förberett massor med fina uppträdanden och det blev en riktigt mysig kväll! Väl hemma gick vi vidare ut för att ta några drinkar på stan. Den första torsdagen varje månad har en massa konstgallerior och typ alla restauranger och barer på stan öppet sent, så det ville vi såklart inte missa!
 
 
 
 
 
 

UTBILDNING I SANDLÅDETERAPI

 

 

När de andra åkte till Leshoto så fick jag åka på en utbildning för ickeverbalterapi. För många av de barn som kommer till kontoret anses det behövas dels ett långt alliansbygge och dels inte vara möjligt förrän längre in i processen att prata och beskriva sina problem. Det finns ett antal tekniker som de använder på CK, bland annat Play Therapy och Sand Tray Building vilket var fokus för den här utbildningsdagen. Det är som jag förstått en variant av den kontroversiella Erica-metoden som både rosas och risas i Svedala. Iaf så ber man som steg ett barnet att bygga en bild av sin värld i sandlådan. Barnet får välja mellan en mängd leksaker, plastdjur, små dockor, små hus, båtar, soldater som hen får placera ut i sanden. Sedan får barnet förklara vad det är som hen byggt. Vilka viktiga personer har barnet valt att ha med i livsbygget, vilka finns inte med, varför valde hen just den figuren för att representera t.ex. en förälder. Vi fick se videor och höra om exempel där väldigt mycket information framkommit genom att arbeta så här. Steg två är dock mer kontroversiellt och innebär att tolka det som barnet byggt och berättat om vidare. Dels genom symbolism och dels genom tolkningstekniker som t.ex. delar in sandlådan i fyra hörn där det ena representerar pappan, det ena mamman och så vidare. Psykologerna och terapeuterna bestämmer själva om de känner sig bekväma med att använda sandlådan i behandling men sandlådan med tillbehör ska alltid finnas att tillgå i alla behandlingsrum.  Inom Community Keepers finns den traditionella debatten om PDT, KBT och allt  däremellan. Vår handledare säger sig arbeta eklektiskt medan det finns två uttalade psykodynamiker och två KBTare. Ni får själva gissa vilka som använder tolkningssteg nummer två och inte. 


Respect yourself first osv...

Skolgården på Ysterplaat Junior
Eget initiativ från barnen på Buren High School